Formularz Jerozolima i Betlejem

    DOKUMENT REZERWACYJNY – WYCIECZKAJERYCHO, WADI KELT, RZEKA JORDAN I MORZE MARTWE

    Dane uczestników podczas wycieczki
    (Wpisujemy imiona i nazwiska wiek oraz numery telefonów)

    Dodatkowe informacje dla osoby rezerwującej transfery:


    Podpisy